Högskolestudenter som lärarvikarier och läxhjälpare

Lärarjouren förser förskolor, grund- och gymnasieskolor i Storstockholm med lärarvikarier som är högskolestudenter och lärarstudenter. De är kunskapsambassadörer, de berättar för barnen om de ämnen de läser – och varför!

Stockholms universitet och KTH är tillsammans med grundaren aktiva delägare i Lärarjouren.

Genom oss uppfyller universiteten samverkansuppgiften mot skolan, studenter får ett meningsfullt extraarbete, läraren ämneskunniga lärarvikarier och barnen viktiga förebilder.

Vi åtar oss även rekryteringsuppdrag samt erbjuder läxläsning för barn och unga.


Bli lärarvikarie  eller läxhjälpare hos Lärarjouren

Tycker du om barn och ungdomar? Älskar du ditt universitetsämne och vill utvecklas till en god pedagog? Hos Lärarjouren kan du undervisa i de ämnen du läser eller har läst. Ett mycket givande och utvecklande arbete!

- Sök till oss!

Låt oss övertyga dig


Läxhjälp?

Behöver dina barn hjälp med läxorna?

Vi erbjuder läxhjälp i hemmet till grundskole- och gymnasieelever. Från 1 januari 2013 är läxhjälp både på grundskolenivå och gymnasienivå berättigat för RUT-avdrag, vilket innebär att du enbart betalar halva kostnaden!

Kom och prova gratis på onsdagar i Lärarjourens lokaler på Stockholms universitet samt på torsdagar på KTH.

Läs mer…