Kostnadsfri läxhjälp

Vi erbjuder kostnadsfri läxhjälp på Stockholms universitet och KTH!

  • Onsdagar på Stockholms universitet 15-18
  • Torsdagar på KTH 15-18

Lärarjouren erbjuder kostnadsfri läxhjälp till grundskole- och gymnasieelever som en del av vårt samhällsansvar. Vi tycker att kunskap och universitetsstudier skall vara tillgängligt för alla. Vi vill med vår kostnadsfria läxhjälp bidra till att alla elever ska få en möjlighet att även utanför skolan få hjälp med sina läxor och studier för att kunna klara målen.