Aktuellt

En julklapp som gör skillnad

Lärarjouren har i år valt att skänka pengar till BRIS viktiga verksamhet för att ge fler barn en god jul och trygg vardag. Vi vill även passa på att tacka

Läs mer

Pedagoglyftet ger; Barn med särskilda behov – utmaningar och möjligheter i undervisningen

På denna föreläsning med Maja Lindqvist får du kunskap kring möjligheter och framgångsfaktorer för att möta elever med särskilda behov. Exempel på innehåll: Utmaningar, generellt inom autismspektrum, adhd och koncentrationssvårigheter

Läs mer

Jag får möjlighet att arbeta in rutiner inför min framtida lärarroll

  Alva är 22 år och läser ämneslärarprogrammet ingång svenska och geografi på Stockholms universitet. Nedan berättar hon om hur hon upplever arbetet som vikarie hos Lärarjouren. Din utbildning? Jag

Läs mer

Välkommen till ”Ta världen in i klassrummet – en workshop och FN:s globala mål för hållbar utveckling”

Mathias Demetriades håller en workshop om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen. På workshopen får

Läs mer

Låt dig inspireras med en fortbildning som fokuserar på dig och din hälsa

Träna bör man det vet vi alla. Kom och inspireras av Julia Gedins tankar kring motivation, bra träning, återhämtning och balans i livet. Julia Gedin har arbetat med träning och hälsa

Läs mer