Aktuellt

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE I SKOLAN – ATT HANTERA OCH FÖREBYGGA UTAGERANDE BETEENDE OCH UTBROTT

För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när,

Läs mer

Rekryterarna tipsar!

På Lärarjouren har vi fyra fantastiska rekryterare; Amanda, Linnea, Anna och Sara. De läser igenom och granskar alla ansökningar och träffar kandidater på intervju. Vad fångar deras intresse och vad

Läs mer

WORKSHOP KRING KLASSRUMSSITUATIONER

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att lyfta situationer som du själv varit med om i klassrummet. Vi diskuterar och utbyter erfarenheter i både mindre och större grupper

Läs mer

Gratis läxhjälp till elever på grundskolan och gymnasiet startar vecka 36

Till Lärarjourens kostnadsfria läxhjälp är alla elever på grundskolan och gymnasiet välkomna. Under höstterminen hålls läxhjälpen på onsdagar på KTH - Kungliga Tekniska högskolan. Läxhjälparna pluggar på högskola och jobbar

Läs mer

BRÅKA SMARTARE – EN FORTBILDNING I KONFLIKTHANTERING

Denna fortbildning ger dig verktyg att hantera de motsättningar som uppstår i vardagen i skolan. Exempel på innehåll är hur man kan stärka ett opartiskt förhållningssätt och hur man vid

Läs mer