ATT UNDERVISA BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Denna fortbildning syftar till att du ska få bättre förståelse och användbara pedagogiska verktyg för framtida vikarieuppdrag där du kan möta elever med särskilda behov.

Fortbildningen berör bl. a:

  • Hur hjärnans funktioner samspelar med villkoren för lärande i skolan lärmiljö.
  • Viktiga kognitiva funktioner och dess påverkan på alla elevers möjligheter att lära.
  • Vilka metoder du kan välja för att lyckas ännu bättre i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd.

Fortbildningen är i första hand inriktad på elever i högstadiet och gymnasiet.

Datum och tid: 11 april kl. 18-20. Från kl. 17.45 serveras macka och kaffe/te.

Föreläsare: Anna Borg har en bakgrund som ämneslärare på högstadiet. Idag arbetar hon som skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet i Stockholm.

Lokal: Kontoret på Norrtullsgatan 14, ingång i

Anmälan: OSA senast 8/4, du som är anställd vikarie hos oss i Stockholm anmäler dig via länken som ligger på intranätet under menyn “Fortbildning”.

Hoppas vi ses!