Auktoriserat bemanningsföretag

Lärarjouren = Auktoriserat bemanningsföretag

Lärarjouren är sedan juli 2016 ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen är ett viktigt steg i vår strävan att alltid vara en trygg och pålitlig samarbetspartner för såväl våra kunder som anställda lärarvikarier.

Kraven som ställs för att få och bibehålla en auktorisation är höga. Auktorisationen intygar blanda att Lärarjouren:

  • Följer Bemanningsföretagens etiska riktlinjer
  • Har en fastställd jämställdhetsplan
  • Har en omfattande ansvarsförsäkring
  • Har tecknat kollektivavtal
  • Följer och håller sig uppdaterade gällande lagar och regler i bemanningsbranschen och på arbetsmarknaden