Detta är mitt bidrag till Samhället

Veckans vikarieporträtt är Bernt. Han gillar att teckna och att resa. Han jobbar på Lärarjouren och studerar på Universitetet. Bilden är tagen från hans resa i Afrika, från ön Mfangano.

Varför började du jobba som vikarie för Lärarjouren?
Att arbeta som vikarie är en spännande utmaning. Kontakten med ungdomar i en pedagogisk situation är lärorik. Det är också mitt bidrag till samhället i en bristsituation, i avsaknad av lärare. Kontakten med verkligheten är också viktig. Man får också energi av dialogen med eleverna, egentligen ett utbyte av kunskaper i vissa situationer!

Vad gör du helst på fritiden när du inte jobbar hos Lärarjouren?
Somrarna spenderar jag i den åländska skärgården med trädgårdsarbete och husrenovering. Under terminerna studerar jag på Stockholms universitet och jobbar som vikarie. Vintrarna brukar jag passa på att resa.

Hur kändes din första dag på jobbet?
Min första dag på jobbet var ett spännande möte med eleverna, planering fanns, därför kändes dagen bra.

Vad har du fått för lärdomar av vikariejobbet?
Tålamod, saklighet, öppenhet, förberedelse, och beredskap att omvärdera-flexibilitet!

Känner du att du har utvecklats som person genom jobbet? Isåfall, hur?
En klyscha, men man växer av jobbet, ingenting är självklart, improvisera, saklighet, punktlighet, hänsynstagande, viktigt att anstränga sig, sätta in sig i situationen (i ämnet)

Vad är det absolut bästa med att jobba som vikarie?
Tidsflexibiliteten och ämnesflexibiliteten och känslan av att allt är möjligt, nästa dag är en ny dag! Disponeringen av min tid.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli vikarie?
Till de som funderar på jobbet som vikarierande lärare vill jag säga. Man måste våga pröva, våga utmana och på det sättet skaffa erfarenheter. Man måste också värdera och omvärdera. Man måste anstränga sig för att få erfarenheter som ger öppningar och ingångar till ny kunskap både om sig själv och sin omgivning. Var öppna och våga omvärdera. Var sakliga, samt att ha en uppfattning om ämnet i fråga, tag plats i rummet och var aktiv- strålande-vilande!