God jul och gott nytt år!

Lärarjouren vill tacka för det gångna året och ser fram emot nästa! Vi har i år valt att skänka 25 000 kronor till Läkarmissionen som ger 2500 skolluncher till barnen i Bangladesh. En lunch är ett starkt skäl för ett barn att komma till skolan varje dag. Skolluncher är en av Läkarmissionens konkreta insatser för att förbättra framtiden för utsatta barn.