Gratis läxhjälp till elever på grundskolan och gymnasiet startar vecka 36

Pressmeddelande                                                                                Stockholm 23 augusti 2018

Gratis läxhjälp till elever på grundskolan och gymnasiet startar vecka 36

Onsdagen den 5 september startar Lärarjourens kostnadsfria läxhjälp dit alla elever på grundskolan och gymnasiet är välkomna. Läxhjälpen hålls en gång i veckan under höstterminen i lokaler på KTH (Kungliga Tekniska högskolan). Läxhjälparna pluggar på högskola och jobbar parallellt med läxhjälpsuppdragen som lärarvikarier på skolor i Stockholm.

”På läxhjälpen kan jag få hjälp när jag fastnar i något ämne, ibland behöver jag hjälp med kemi när mina föräldrar inte har tid och inte heller kan ämnet. På läxhjälpen får jag alltid snabb hjälp och alla läxhjälparna förklarar jättebra! Det gör att jag kommer vidare och kan fortsätta med uppgifterna hemma.”- Hugo, elev i åk 9.

Alla Lärarjourens läxhjälpare har hög ämneskunskap i de ämnen som de undervisar i och själva studerar. De har genomgått Lärarjourens rekryteringsprocess och lärarvikarieutbildning och har ett giltigt utdrag från belastningsregistret.

”Det roligaste med läxhjälpen är att jag får möta elever från hela Stockholm. Känslan är oslagbar när jag hjälper en elev med något svårt och vi gemensamt hittar en lösning och jag ser att eleven verkligen har förstått. Läxhjälpen är en jättebra pedagogisk erfarenhet för mig som pluggar till lärare och jag ser fram emot att köra igång en ny läxhjälpstermin.” – Andreas Gidstedt, läxhjälpare som pluggar till ämneslärare i matematik och fysik på Stockholms universitet.

Lärarjouren arrangerar den kostnadsfria läxhjälpen som en del av företagets samhällsansvar. Vi vill med gratis läxhjälp bidra till att fler elever ska få en möjlighet att även utanför skolan få hjälp med läxor och studier för att klara målen. Eleven styr helt själv vilka ämnen och skoluppgifter som hen behöver stöd och hjälp med.

Fakta om Lärarjourens kostnadsfria läxhjälp
Dagar och tider: Onsdagar kl. 16-19, vecka 36-50 (ej vecka 43 och 44)
Plats: Lokaler på KTH (Kungliga Tekniska högskolan)
Anmälan: Föranmälan till respektive läxhjälpstillfälle görs på hemsidan, www.lararjouren.se/laxhjalp
Målgrupp: Elever på grundskolan och gymnasiet
Arrangör: Lärarjouren i Sverige AB tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

För mer information kontakta:
Jessica Svensson, Pressansvarig, 0707 – 91 73 62, jessica.svensson@pedagogpoolen.se
Peder Hagen, VD Lärarjouren, 0708 – 729 753 peder.hagen@pedagogpoolen.se

 

Lärarjouren grundades tillsammans med Stockholms universitet Holding och KTH Holding. Lärarjouren är ett auktoriserat bemanningsföretag som hyr ut lärarvikarier till skolor i Storstockholm samt erbjuder läxhjälpstjänster. Lärarjourens expertisområde är vikarie- och läxhjälpsuppdrag som kräver hög ämneskompetens.