Jag får möjlighet att arbeta in rutiner inför min framtida lärarroll

 

Alva är 22 år och läser ämneslärarprogrammet ingång svenska och geografi på Stockholms universitet. Nedan berättar hon om hur hon upplever arbetet som vikarie hos Lärarjouren.

Din utbildning?

Jag utbildar mig till ämneslärare i svenska och geografi och hade kommit halvvägs i min utbildning när jag började arbeta för Lärarjouren.

Vilka uppdrag har du främst arbetat på?

Det är svårt att säga vilka uppdrag jag främst arbetat på, för jag har gjort så mycket olika, men jag skulle säga att jag främst arbetat på gymnasieskolor och det mest återkommande ämnet är matematik.

Vad har varit roligast?

Även om jag själv inte har matematik som ämne är det ämnet som jag tycker mest om att ha, eftersom jag då upplever att jag har som störst möjligheter att undervisa och stötta eleverna i deras lärande.

Vad har du lärt dig?

Jag har lärt mig att bemöta olika slags elevgrupper på ett mer avslappnat sätt och fått möjlighet att arbeta in rutiner inför min framtida lärarroll.

På vilket sätt känner du att du kan bidra till skolans/elevers utveckling?

Genom att se alla elevers potential hoppas jag kunna bidra till att eleverna känner en tilltro till sig själva och deras förmåga att lära och utvecklas. Det är då möjligheterna expanderar som allra mest, för alla inblandade.

Hur har du upplevt Lärarjouren som arbetsgivare?

Lärarjouren har varit en väldigt bra arbetsgivare; de är lösningsorienterade, välorganiserade och utvecklingskoncentrerade, samtidigt som de delar intresset att främja elevers skolgång och lärande. En oslagbar kombination!