Kontakt

Ring 08 - 735 33 03 för bokning av lärarvikarie!

Besöksadress - Intervju

Universitetsvägen 9

114 18 Stockholm

tel:08 - 735 33 03

info@lararjouren .se

Karta

Besöksadress - Bokningen

Nortullsgatan 14

113 45 Stockholm

tel:08 - 735 33 03

Karta

Postadress

Frejgatan 30

113 49 Stockholm

Karta

Kontakt

08 - 735 33 03

info@lararjouren.se rekrytering@lararjouren.se

laxhjalp@lararjouren.se

Kontaktpersoner

Lärarjouren Stockholm: 08 - 735 33 03 | Lärarjouren Norr: 010-160 24 10

Anna Tengblad

Anna Tengblad

Marknad/ Rekrytering/ Utbildning

anna.tengblad@lararjouren.se

08 - 409 410 11

Jim Olsson

Jim Olsson

Bokningen

jim.olsson@lararjouren.se

08 - 735 33 03

Jonatan Kall

Jonatan Käll

Bokningen

jonatan.kall@lararjouren.se

08 - 735 33 03

Maral Taslimi

Maral Taslimi

Bokningen

maral.taslimi@lararjouren.se

08 - 735 33 03

Rasmus Blomquist

Rasmus Blomquist

Bokningen

rasmus.blomquist@lararjouren.se

08 - 735 33 03

Sara Sjögren

Sara Sjögren

Rekrytering/ Utbildning

sara.sjogren@lararjouren.se

073-981 32 69

Therese Norderstål

Therese Norderstål

Bokningschef

therese.norderstal@lararjouren.se

08 - 735 33 03