Kontakt

Ring 08 - 735 33 03 för bokning av lärarvikarie!

Besöksadress - Intervju

Norrtullsgatan 6

113 29 Stockholm

Tel: 08 - 735 33 03

rekrytering@lararjouren.se

Karta

Besöksadress - Bokningen

Nortullsgatan 6

113 29 Stockholm

Tel: 08 - 735 33 03

info@lararjouren.se

Karta

Postadress

Norrtullsgatan 6

113 29 Stockholm

Karta

Kontaktpersoner

Lärarjouren Stockholm: 08 - 735 33 03 | Lärarjouren Norr: 010-160 24 10

Anna Tengblad

Anna Tengblad

Rekrytering/ Utbildning/ Marknad

anna.tengblad@lararjouren.se

08 - 409 410 11

Jonatan Kall

Jonatan Käll

Bemanningschef

jonatan.kall@lararjouren.se

08 - 735 33 03