Pedagoglyftet

Workshopinspirerad fortbildning om motivationsarbete!

I denna fortbildning får du kunskaper om grundstenarna i motivationspsykologi och ledarskapsteori. Du får praktiska tips och råd om motivationsmetoder som du kan använda i din roll som lärarvikarie. Fortbildningen

Läs mer

Lär dig hjärt- lungräddning och första hjälpen!

Under denna föreläsning kommer du att få kunskap i hur du bäst agerar i en akut situation, t.e.x. om ett barn sätter i halsen eller får hjärtstopp. Vi kommer även

Läs mer

Pedagoglyftet ger; Barn med särskilda behov – utmaningar och möjligheter i undervisningen

På denna föreläsning med Maja Lindqvist får du kunskap kring möjligheter och framgångsfaktorer för att möta elever med särskilda behov. Exempel på innehåll: Utmaningar, generellt inom autismspektrum, adhd och koncentrationssvårigheter

Läs mer

Välkommen till ”Ta världen in i klassrummet – en workshop och FN:s globala mål för hållbar utveckling”

Mathias Demetriades håller en workshop om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen. På workshopen får

Läs mer

Låt dig inspireras med en fortbildning som fokuserar på dig och din hälsa

Träna bör man det vet vi alla. Kom och inspireras av Julia Gedins tankar kring motivation, bra träning, återhämtning och balans i livet. Julia Gedin har arbetat med träning och hälsa

Läs mer