Pressmeddelande Stockholm 22 maj 2016

Press

Lärarjouren har beviljats Bemanningsföretagens auktorisation

Den 21 maj 2016 beviljade styrelsen för Bemanningsföretagen Lärarjouren auktorisation. Auktorisationen börjar gälla den 1 juni 2016. Auktorisationen säkerställer att företag i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för Lärarjourens kunder och medarbetare.  

Kraven som ställs för att få och bibehålla en auktorisation är höga. Lärarjourens auktorisation intygar blanda att Lärarjouren har tecknat kollektivavtal, följer Bemanningsföretagens etiska riktlinjer, har en fastställd jämställdhetsplan och en omfattande ansvarsförsäkring samt att Lärarjouren håller sig à jour gällande lagar och regler i branschen och på arbetsmarknaden.

”Vi är mycket stolta och glada över att Lärarjouren vid första ansökningstillfället beviljades auktorisation. Det ställs höga krav på auktoriserade bemanningsföretag och vi ser det som en viktig del av vårt kvalitetssäkringsarbete. Auktorisationen är ett bevis på att vi är ett seriöst bemanningsföretag som månar om våra anställda, kunder och övriga intressenter och att vi tar ett samhällsansvar.” – säger Peder Hagen, VD på Lärarjouren.

Alla företag som ansöker om medlemskap i Bemanningsföretagen är auktoriserade. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation fattas av Bemanningsföretagens styrelse. Alla auktoriserade företag listas på tryggbemanning.se så att kunder och medarbetare kan kontrollera att de har kontakt med ett auktoriserat företag.

För mer information kontakta:
Anna Hävner, Pressansvarig, 0704-67 60 89, anna.havner@pedagogpoolen.se
Peder Hagen, VD Lärarjouren, 0708 – 729 753 peder.hagen@pedagogpoolen.se