Pressmeddelande Stockholm 18 augusti 2016

Press

Drygt 400 elever fick kostnadsfri läxhjälp från Lärarjouren förra läsåret

Lärarjouren erbjuder sedan drygt fem år tillbaka kostnadsfri läxhjälp till högstadie- och gymnasieelever i Lärarjourens lokalen på Stockholms universitet (SU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Läxhjälpen är en del av Lärarjourens samhällsansvar.

Under förra läsåret (HT-15, VT -16) nyttjade 400 grund- och gymnasieelever den gratis läxhjälp som Lärarjouren erbjuder.

”Det känns fantastiskt att vi kan vara med och göra skillnad för dessa elever! Alla som går på högstadiet och gymnasiet är varmt välkomna till våra läxhjälpstillfällen.” – säger Peder Hagen, VD på Lärarjouren.

Våra läxhjälpare är noga utvalda och jobbar aktivt som lärarvikarier parallellt med läxhjälpsuppdragen. De har genomgått vår omfattande rekryteringsprocess och vikarieutbildning. Dessutom har det hög ämneskunskap i de ämnen som de studerar och undervisar i. De hjälper elever till högre betyg och förnyad motivation.

Lärarjouren är grundat tillsammans med SU och KTH. Vi tycker att kunskap och universitetsstudier skall vara tillgängligt för alla. Vi vill med vår gratis läxhjälp bidra till att alla elever ska få en möjlighet att även utanför skolan få hjälp med läxor och plugg för att kunna klara målen.

Lärarjourens gratis läxhjälpstillfen äger rum under läsåret på:

Onsdagar, på SU kl. 15-18
Torsdagar, på KTH kl. 15-18

 

För mer information kontakta:
Anna Hävner, Pressansvarig, 0704-67 60 89, anna.havner@pedagogpoolen.se
Peder Hagen, VD Lärarjouren, 0708 – 729 753 peder.hagen@pedagogpoolen.se