Boka lärarvikarie

Grundades tillsammans med SU och KTH

Hög ämneskompetens är vårt mantra

Vårt expertisområde är vikarieuppdrag som kräver hög ämneskunskap och som utförs på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildning. Lärarjouren har sedan starten 2001 fått en prägel från den akademiska världen och ett brett nätverk inom högskola och universitet. Vi vill ge eleverna goda förebilder, studenter och akademiker ett givande extrajobb och ordinarie lärare en kompetent och ämneskunnig ersättare! Gemensamt för våra lärarvikarier är att alla har akademiska poäng. Flera av våra lärarvikarier är också läxhjälpare och alla är kunskapsambassadörer som inspirerar elever till högre studier. Vi har en liten och personlig bokningsgrupp, vilket gör att vi känner våra samarbetsskolor och vikarier väl. Den personliga matchningen är nyckeln till rätt lärarvikarie på rätt plats.

VARFÖR LÄRARJOUREN?

VÅRA VIKARIER ÄR NOGA UTVALDA

Vi ställer höga krav på kvalitet – våra lärarvikarier går igenom en noggrann urvalsprocess och har alltid ett godkänt utdrag från belastningsregistret. Alla vikarier genomgår även Lärarjourens obligatoriska introduktionskurs som bland annat tar upp pedagogiskt ledarskap och skolans värdegrund.

VÅRA VIKARIER HAR HÖG KOMPETENS

Lärarjouren grundades 2001 tillsammans med SU och KTH och har en tydlig koppling till den akademiska världen. Vi har ett brett nätverk inom högskola och universitet och är experter på vikarieuppdrag som kräver hög ämneskunskap. Gemensamt för våra lärarvikarier är att alla har akademiska poäng och flera arbetar också med läxhjälp.

VI KAN SKOLA OCH UTBILDNING

Vi samarbetar med över 500 kommunala och fristående skolor som regelbundet anlitar Lärarjouren vid behov av ämneskompetenta lärarvikarier. Vi har en liten och personlig bokningsgrupp, vilket gör att vi känner våra samarbetsskolor och vikarier väl. Den personliga matchningen är nyckeln till rätt lärarvikarie på rätt plats.

VI TAR ANSVAR

Vi erbjuder bra arbetsvillkor och en avtalsenlig lön med pension. Lärarjouren är ett auktoriserat bemanningsföretag och vi har kollektivavtal med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Vi erbjuder gratis läxhjälp till elever på grundskolan och gymnasiet två gånger i veckan dit alla är välkomna.

MÖTA VÅRA LÄRARVIKARIER

Ämneskompetenta, noga utvalda och flexibla!

VÅRA SAMARBETSSKOLOR

Vi har över tio års erfarenhet av rekrytering inom skolområdet.

Frågor & Svar

Här hittar du svar på vanliga frågor

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag sedan 2016. Auktorisationen är en trygghet och kvalitetssäkring för våra kunder, anställda och övriga intressenter. Det ställs höga krav på ett företag för att kunna få och behålla en auktorisation. Auktorisationen intygar bland annat att Lärarjouren:

  • Följer Bemanningsföretagens etiska riktlinjer
  • Har en fastställd jämställdhetsplan
  • Har en omfattande ansvarsförsäkring
  • Har tecknat kollektivavtal
  • Följer och håller sig à jour gällande lagar och regler i bemanningsbranschen och på arbetsmarknaden

När ni kontaktar oss och behöver hjälp tar vi reda på vad som är specifikt för just ert uppdrag. Vi har en liten och personlig bokningsgrupp vilket gör att vi känner våra samarbetsskolor och vikarier väl. Den personliga matchningen är nyckeln till rätt lärarvikarier på rätt plats. Vi har lärarvikarier anställda med olika behörigheter och kompetenser. Gemensamt för alla lärarvikarier är att de är studenter eller akademiker och är noga utvalda. Vårt expertisområdet är bemanning av vikarieuppdrag till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med hög ämneskunskap som krav.

Mån-tors kl. 6.30-18.00, fre kl. 6.30-17.00

Du når oss via:
Telefon: 08-735 33 03
Mejl: info@www.lararjouren.se
Bokningsformulär: Klicka här för att boka lärarvikarie 

Vi är experter på uppdrag som kräver hög ämneskunskap och våra lärarvikarier arbetar på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildning i Stockholmsområdet. Gemensamt för våra lärarvikarier är att alla har akademiska poäng.

Lärarjouren grundades 2001 tillsammans med SU och KTH och har sedan starten haft en tydlig koppling till den akademiska världen. Tack vare detta har vi ett brett nätverk inom högskola och universitet och kan erbjuda lärarvikarier och läxhjälp i världsklass.
Vi ställer höga krav på kvalitet och arbetar med kvalitetssäkring inom alla områden, från urvalsprocessen till uppföljning av uppdrag och kundutvärderingar. Alla lärarvikarier är noga utvalda och går igenom en noggrann urvalsprocess. De intervjuas personligen och alla har ett godkänt utdrag från belastningsregistret. I förberedelserna ingår även Lärarjourens obligatoriska vikariekurs som bland annat berör pedagogiskt ledarskap och skolans värdegrund.

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, har ett brinnande engagemang och tar ansvar för det vi gör. Våra kunder och anställda har förtroende för oss och uppfattar oss som pålitliga och trygga.