Vårt samhällsansvar

Kostnadsfri läxhjälp till alla och inspiration till högre studier

Lärarjouren erbjuder kostnadsfri läxhjälp till grundskole- och gymnasieelever som en del av vårt samhällsansvar. Vi tycker att kunskap och universitetsstudier skall vara tillgängligt för alla. Vi vill med vår kostnadsfria läxhjälp bidra till att alla elever ska få en möjlighet att även utanför skolan få hjälp med sina läxor och studier för att kunna klara målen.

Våra läxhjälpare jobbar aktivt som lärarvikarier parallellt med läxhjälpsuppdragen och har genomgått vår omfattande rekryteringsprocess och vikarieutbildning. Dessutom har de hög ämneskunskap i de ämnen som de studerar och undervisar i.

Två gånger i veckan erbjuder vi kostnadsfri läxhjälp till elever i grundskolan och gymnasiet dit alla är välkomna.