Jobbet som lärarvikarie har gett mig pedagogisk erfarenhet

Namn: Kiara
Utbildning: Kandidatexamen i Miljövetenskap, Södertörns högskola
Vikarieuppdrag: Klasslärare (expertisområde Naturvetenskap)

Hur fick du idén till att jobba som vikarie för Lärarjouren?
Jag diskuterade med vän att jag ville söka mig till ett meningsfullt arbete där jag både kan inspirera och bli inspirerad av andra. Hon rekommenderade att jag skulle söka mig till att bli vikarie hos Lärarjouren.

Tycker du att jobbet som lärarvikarie motsvarar arbetet med dina förväntningar?
Jobbet som lärarvikarie motsvarar absolut mina förväntningar. Det är ett lärorikt och omväxlande arbete. Det uppstår alltid nya diskussioner i klassrummet och ingen lektion är den andra lik, vilket gör att det är otroligt spännande och utvecklande. Jag träffar elever som inspirerar mig varje dag.

Har du någon taktik för att skapa en så bra stämning som möjligt i klassrummet?
Ge utrymme för diskussion.

Dina bästa tips till nyblivna lärarvikarier?
Jobbet som lärarvikarie är väldigt givande och lärorikt även om det kan vara tufft ibland i vissa situationer, men genom detta får du ledarskap- och pedagogiska erfarenheter som du kommer att stor ha nytta av i framtiden.