Genom jobbet som lärarvikarie har jag träffat nya vänner

Namn: William
Utbildning: Samhällsplanering (master från KTH)
Vikarieuppdrag: Högstadiet/ gymnasiet

Hur kom du i kontakt med Lärarjouren?
När jag bodde i Frankrike träffade jag en tysk kille som tidigare var bosatt i Sverige och som då jobbade vid Lärarjouren. Redan då avsåg jag att flytta till Sverige, och han rekommenderade mig att söka extrajobb där. Det gjorde jag!

Vad tycker du har varit roligast?
Roligast var att vara pedagog under ett helt år med samma klass. Man skapar fina relationer med elever, och man utvecklar sig personligt.
Man träffar också andra vikarier och man kan även skaffa sig nya vänner!

Vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig hur man blir ledare, och hur man hanterar kluriga situationer. Detta är av stort värde i mitt yrkesområde.

Hur har du upplevt Lärarjouren som arbetsgivare?
Redan från början kände jag att personalen gav mig sitt förtroende och var lyhörda och intresse för sina anställda. Man är väl omhändertagen. Att känna att man tillhör ett lag är väldigt motiverande! Kunde inte hoppas på någon bättre arbetsgivare!